nauka języka angielskiego

Najczęściej stosowanym systemem, określającym biegłość językową, jest skala Rady Europy – CEFR (Common European Framework for Reference). Wyróżnia on sześć poziomów znajomości języka – od początkującego do biegłego. W celu określenia poziomu znajomości języka angielskiego, rozwiązuje się test poziomujący, który sprawdza najważniejsze umiejętności językowe, w tym znajomość słownictwa i zagadnień gramatycznych. Wybierając się, zatem na kurs języka angielskiego musimy liczyć się z tym, że zostaniemy poddani takiemu testowi.

Oficjalne poziomy znajomości języka angielskiego

Zgodnie z CEFR wyróżnia się następujące poziomy znajomości języka angielskiego:

Poziom A1 (początkujący) – prezentują go osoby, które rozumieją i potrafią stosować potoczne wyrażenia dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Umieją również przedstawić siebie i innych, a także prowadzić prostą rozmowę.

Poziom A2 (podstawowy) – osoby prezentujące ten poziom rozumieją wypowiedzi oraz często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafią również porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziom B1 (średnio zaawansowany) – osoby posługujące się językiem obecnym na tym poziomie potrafią tworzyć proste i spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne na znane sobie tematy. Potrafią przy tym radzić sobie w typowych sytuacjach komunikacyjnych podczas odbywania podróży do miejsc, w których możliwe jest porozumiewanie się w języku angielskim.

Poziom B2 (ponad średnio zaawansowany) – osoby prezentujące znajomość języka angielskiego na tym poziomie rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach. Ponadto potrafią formułować szczegółowe i przejrzyste wypowiedzi ustne oraz pisemne.

Poziom C1 (zaawansowany) – prezentują go osoby, które wypowiadają się płynnie i swobodnie zarówno w kontaktach towarzyskich, edukacyjnych czy zawodowych. A zatem rozumieją szeroki zakres trudnych tekstów.

Poziom C2 (biegły) – osoby mówiące biegle po angielsku zrozumieją praktycznie wszystko, co usłyszą lub przeczytają. Bez problemu, więc potrafią streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł. Do tego płynnie, precyzyjnie i spontanicznie wyrażają swoje myśli.