doradca kredytowy

Zaciąganie kredytu to proces dość skomplikowany. O ile największym problemem nie są tu same formalności, o tyle prawdziwym wyzwaniem jest dobór najlepszej oferty. W tym momencie na drodze potencjalnego kredytobiorcy mogą stanąć dwie osoby: doradca i pośrednik kredytowy. Co każda z nich może dla niego zrobić?

Doradca kredytowy czy pośrednik – czyja pomoc okaże się w pełni skuteczna?

Kluczowa niezależność

Największa różnica pomiędzy pośrednikiem a doradcą kredytowym polega w głównej mierze na… sposobie ich opłacania. Pośrednik kredytowy pobiera wynagrodzenie od zatrudniającej go instytucji finansowej. Jest nią najczęściej bank, który dzięki niemu zwiększa sprzedaż swoich produktów finansowych. Doradca kredytowy – w przeciwieństwie do niego – jest osobą wynagradzaną wyłącznie przez kredytobiorcę. Mówiąc prościej, jego wynagrodzeniem jest prowizja klienta. Oznacza to, że jest on niezależny od jakichkolwiek zewnętrznych podmiotów finansowych. Tym samym uważa się go za bardziej wiarygodnego reprezentanta klienta. Na szczęście ten stereotypowy podział jest bardzo uproszczony i nie do końca obiektywny.

Pośrednik kredytowy – w czym może pomóc?

Mimo, iż pośrednik kredytowy jest osobą współpracującą z konkretnym bankiem lub inną instytucją finansową, jego pomoc może się okazać bardzo potrzebna i wręcz niezbędna. Owszem, jest on zależny od wybranego podmiotu finansowego, ale – mimo to – do jego obowiązków należy:

  • dokładne zdefiniowanie wszystkich parametrów kredytu i przedstawienie ich klientowi,
  • dopasowanie zobowiązania finansowego do potrzeb klienta,
  • wsparcie klienta na każdym etapie ubiegania się o kredyt,
  • przekazywanie zainteresowanym stronom wymaganych dokumentów,
  • udostępnianie informacji na temat zmieniających się warunków zobowiązania itd.

Reasumując, jednym z najważniejszych zadań pośrednika kredytowego jest wsparcie klienta w kontekście wyboru najlepszego produktu finansowego z całej puli ofert danego banku.

Kim jest doradca kredytowy?

Współpraca z doradcą kredytowym odbywa się na nieco innym poziomie. Jego wiedza na temat dostępnych ofert bankowych jest znacznie większa, gdyż obejmuje produkty finansowe dostępne w wielu różnych bankach. Na pomoc doradcy decydują się przede wszystkim osoby, które – zwykle poprzez agencję nieruchomości – chcą kupić nieruchomość i sfinansować ją zaciągając kredyt hipoteczny. W związku z tym, że jest to najczęściej zobowiązanie na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, istotną rolę odgrywa tu każdy z jego parametrów. Do obowiązków doradcy należy:

  • dobranie korzystnej oferty określonego banku,
  • skonfrontowanie oczekiwań klienta z jego możliwościami finansowymi,
  • wsparcie w zakresie analizy i szacowania wysokości rat kredytowych,
  • pośrednictwo w obrocie dokumentami,
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami banku itd.

Podsumowanie

Choć osoby zatrudnione na stanowisku pośrednika i doradcy kredytowego są w powszechnej opinii traktowane równorzędnie, to ich rola jest zgoła inna. Tak czy inaczej, warto skorzystać z pomocy obydwu specjalistów, gdyż w grę wchodzą duże pieniądze i – być może – spłata wieloletniego zobowiązania.