mediator

Mediacje praktycznie na całym świecie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale niestety w Polsce są to instytucje mało znane i co najgorsze bardzo rzadko stosowane. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla tych osób, które chcą dowiedzieć się, czy mediacja w rzeczywistości może okazać się dobrą alternatywą dla procesu sądowego.

Czym tak naprawdę jest mediacja?

Z praktycznego punktu widzenia mediacja, to nic innego jak metoda rozwiązywania sporów, przy obecności neutralnej osoby, której głównym zadaniem jest udzielenie pomocy stronom zaangażowanym w dany spór – wyjaśnia mediator Katarzyna Brzozowska z Opola. Mediator ma oczywiście ograniczone prawo podejmowania decyzji i udziela on jedynie pomocy poszczególnym stronom w osiągnięciu ugody. Mediacje wyróżniają się indywidualnym podejściem do osób będących w sporze i jej kluczowym celem jest efektywne rozwiązanie sporów. W dużej mierze to właśnie dzięki mediacji można wpłynąć na swoje życie poprzez kreatywne rozwiązania.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Mediacje charakteryzują się zdecydowanie mniejszym formalizmem niż zwykłe procesy sądowe. Olbrzymim atutem jest to, że jej przebieg może być elastycznie dopasowany bezpośrednio do potrzeb poszczególnych stron konfliktu. Największą zaletą jest jednak to, że mediacja jest zdecydowanie szybszym postępowaniem, niż na przykład postępowanie sądowe. Jeżeli chodzi o koszty przeprowadzenia mediacji, to są one także zazwyczaj o wiele niższe od kosztów, które ponosi się podczas procesu sądowego. Z praktycznego punktu widzenia koszty obejmują tak naprawdę jedynie wynagrodzenia mediatora. Warto wspomnieć także o tym, że mediacje mogą być prowadzone praktycznie w większości typach spraw. Jest to doskonały wybór przede wszystkim dla osób, które mają mniejsze lub większe problemy w sprawach cywilnych, gospodarczych albo administracyjnych.

Jakie zalety są zalety mediacji?

Mediacja zamiast procesu to olbrzymia oszczędność pieniędzy, cennego czasu i nerwów. Wizyta w sądzie może okazać się bardzo dużym stresem nie tylko dla pozwanego, ale również dla powoda. Mediacje są także bardzo przydatnymi narzędziami, dzięki którym można utrzymać lub wznowić kontakty, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo przydatne. Zawarta ugoda może przynieść obu stronom konfliktu nie tylko wiele korzyści biznesowych, ale również społecznych. Podpisana ugoda jest tak naprawdę sukcesem obu stron.

Dlaczego mediacje są w Polsce tak mało popularne?

Jak wspomniano powyżej mediacje mają bardzo wiele zalet, dlatego też wiele osób może zastanawiać się, dlaczego tak mało osób korzysta z ich dobrodziejstwa. Główną przyczyną takiej sytuacji jest najprawdopodobniej nieznajomość tematyki dotyczącej podstawowej wiedzy na temat pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów. Pamiętać należy o tym, że przepisy w Polsce zawierają stosowne mechanizmy prawne, które umożliwiają na polubowne załatwienie sporu w sposób szybki, bez potrzeby kierowania konkretnej sprawy na drogę postępowania sądowego. Mediacja zamiast procesu może okazać się doskonałym rozwiązaniem dla obu ze stron, dlatego też warto dać jej szansę.